Ini Makanan yang Bikin Anak Cerdas dan Pengaruhi Perilaku Anak

Bikin Anak Cerdas – Makanan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Tidak banyak orangtua yang memahami bahwa kesehatan pencernaan berhubungan erat dengan otak anak. Maka dari itu, menjaga pencernaan anak dengan pemenuhan nutrisi yang sehat akan mendukung tumbuh kembangnya.

Ahlì Gìzì dán penulìs buku tentáng Gìzì, Dr. Rìtá Rámáyulìs DCN, M.Kes, mengátákán pencernáán serìngkálì dìkátákán sebágáì oták keduá. Terutámá bágì ánák, kárená pencernáán yáng sehát dápát memengáruhì perkembángán oták dán jugá sebálìknyá.

“Secárá umum, sálurán cerná memengáruhì oták dálám hál mengátur perìláku, emosì, dán logìká. Sedángkán oták memengáruhì sálurán cerná dálám hál penyerápán nutrìsì yáng dìkonsumsì. Keterkáìtán ántárá keduányá ìnì dìkenál dengán ìstìláh gut-bráìn áxìs,” ujárnyá dálám tálkshow Bebelác, yáng dìgelár vìrtuál báru-báru ìnì.

Dokter Rìtá menámbáhkán, meláluì gut-bráìn áxìs, sálurán cerná ákán memengáruhì oták untuk memproduksì neurotránsmìtter yáng berkáìtán dengán sosìál emosìonál ánák. Sáláh sátunyá hormon serotonìn yáng menghásìlkán perásáán senáng dán nyámán.

“Máká dárì ìtu, ìnteráksì sehát ántárá sìstem pencernáán dán oták tergolong krusìál dálám mendukung kebáìkán hátì sì kecìl. Sepertì kecerdásán ìntelektuál dán emosìonál ánák,” lánjut dìá.

Bikin Anak Cerdas

Menurut Rìtá, ápá yáng ánák konsumsì dápát memperkuát kesehátán pencernáán, oták, hìnggá kebesárán hátìnyá, sehìnggá dápát memberìkán dámpák posìtìf yáng menyeluruh bágì ánák.

“Sáláh sátu nutrìsì untuk pencernáán sehát yáng dápát dìkonsumsì ánák ádáláh prebìotìk átáu mákánán bágì bákterì báìk. Sebágáì contoh, prebìotìk dápát dìtemukán pádá sáyur, buáh, átáu susu pertumbuhán yáng dìperkáyá dengán prebìotìk,” kátá dìá.

Lebìh lánjut, menurut Rìtá, sáláh sátu nutrìsì utámá untuk memungkìnkán proses gut-bráìn áxìs ádáláh prebìotìk yáng berperán untuk memberì mákán mìkrobìotá pádá sálurán cerná. Sepertì bìfìdobácterìál yáng menstìmulásì pertumbuhán spesìes Bìfìdobácterìum dán láctobácìllus tertentu dán mengurángì bákterì pátogen.

“Mìkrobìotá ìnì jugá bertugás untuk berkomunìkásì dengán oták, termásuk memìntá oták untuk mengátur emosì dán perìláku ánák,” tuturnyá.

“Prebìotìk, sepertì FOS:GOS dengán perbándìngán 1:9, jugá memìlìkì beberápá mánfáát kesehátán láìn. Dìántárányá membántu menjágá dáyá táhán tubuh dán mengurángì rìsìko ìnfeksì pádá ánák,” tutup Dr. Rìtá Rámáyulìs.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.