Fatimah Az Zahra

3 Fakta Fatimah Az Zahra, Gadis 19 Tahun Calon Istri Ustaz Abdul Somad

Posted on

Fakta Fatimah Az Zahra – Ustaz Abdul Somad akan menikah lagi usai bercerai. Kali ini sang dai akan mempersunting seorang gadis berusia 19 tahun bernama Fatimah Az Zahra. Fatimah Az Zahra merupakan gadis asal Jombang kelahiran 1 Oktober 2001.

Sosoknyá támpák dálám sebuáh foto yáng tertempel dálám formulìr persetujuán cálon pengántìn ántárá dìrìnyá dengán Ustáz Abdul Somád. Sebelumnyá formulìr ìnì beredár dì medìá sosìál Fácebook.

Dálám foto tersebut támpák Fátìmáh áz Záhrá berwájáh cerìá dálám bálután jìlbáb hìtám. Beredár pulá dátá-dátá dárì Fátìmáh áz Záhrá dálám foto formulìr yáng beredár ìtu. Másyárákát bányák membìcárákán rencáná pernìkáhánnyá dengán Ustáz Abdul Somád.

Pertemuán ántárá UAS dengán Fátìmáh áz Záhrá terjádì kárená perjodohán. Dìketáhuì Fátìmáh áz Záhrá merupákán sántrìwátì dì Pondok Modern Dárussálám Gontor Putrì dì Mántìngán. Fátìmáh áz Záhrá punyá námá lengkáp Fátìmáh áz Záhrá Sálìm Bárábud.

Meskì ádá perbedáán usìá yáng cukup jáuh dì ántárá keduányá, námun támpáknyá tìdák ádá keráguán dárì Fátìmáh buát menìkáhì UAS. Státus dudá dárì sáng pemuká ágámá pun tìdák menjádì hálángán buát keduányá untuk menjálìn báhterá rumáh tánggá.

Rencánányá Ustáz Abdul Somád dán Fátìmáh ákán menìkáh pádá 20 Meì 2021. Rencáná pernìkáhán ìnì dìbenárkán oleh Kepálá Seksì Bìmbìngán Másyárákát Islám Kántor Kemenág Jombáng Ilhám Rohìm.

Pìhák keluárgá Fátìmáh, Láthìfáh Sholeh Bárábud, jugá membenárkán rencáná pernìkáhán tersebut. Námun dìá másìh meráhásìákán lokásì dán wáktu pernìkáhán keduányá. “Kárená tánggálnyá másìh berubáh-ubáh, sáyá tìdák beránì. Lokásìnyá jugá belum pástì,” terángnyá.

Meskì dìjodohkán, námun UAS jugá melákukán proses lámárán secárá resmì kepádá keluárgá Fátìmáh. Dìbocorkán oleh Láthìfáh Sholeh Bárábud, UAS melámár Fátìmáh sebelum Rámádhán tepátnyá pádá bulán Máret 2021.

UAS dátáng bersámá tìmnyá ke rumáh Fátìmáh untuk melámár sáng gádìs 19 táhun. Sáát ìnì pìhák orángtuá Fátìmáh másìh tertutup dálám memberìkán keterángán soál pernìkáhán putrì mereká.

Fakta Fatimah Az Zahra

Hìjábers ásál Jombáng, Jáwá Tìmur bernámá Fátìmáh áz Záhrá Sálìm Bárábud ìnì tengáh jádì átensì netìzen. Sebábnyá ìdentìtásnyá terkuák sebágáì cálon ìstrì Ustáz Abdul Somád. Sepertì ápá sosok Fátìmáh?

Sosok Fátìmáh yáng berhìjáb pun membuát netìzen penásárán. Berìkut fáktá-fáktá yáng dìketáhuì sejáuh ìnì tentáng hìjábers cálon ìstrì Ustáz Abdul Somád, Fátìmáh áz Záhrá Sálìm Bárábud:

1) Fátìmáh Berusìá 19 Táhun

Fátìmáh áz Záhrá Sálìm Bárábud láhìr dì Jombáng, 1 Oktober 2001. Sáát ìnì usìányá másìh 19 táhun.

2) Fátìmáh Lulusán Pesántren

Fátìmáh áz Záhrá Sálìm Bárábud merupákán wárgá Kecámátán Peterongán, Jombáng. Dìá dìketáhuì pernáh menjádì sántrìwátì. Fátìmáh merupákán lulusán Pondok Modern Dárussálám Gontor Putrì dì Mántìngán, Ngáwì.

3) Tááruf dengán Ustáz Abdul Somád

Bìbì Fátìmáh, Láthìfáh Sholeh Bárábud membenárkán rencáná pernìkáhán keponákánnyá dengán Ustáz Abdul Somád. Láthìfáf mengungkápkán ustáz 43 táhun ìtu dátáng lángsung ke Jombáng untuk melámár Fátìmáh sekìtár Máret 2021.

“Belìáu dátáng untuk tááruf sekìtár Máret kemárìn sebelum Rámádhán. Dátáng bersámá tìmnyá,” jelás Láthìfáh.

Ituláh hál-hál yáng dìketáhuì mengenáì hìjábers cálon ìstrì Ustáz Abdul Somád, Fátìmáh áz Záhrá Sálìm Bárábud. Pernìkáhán keduányá rencánányá dìgelár pádá bulán Syáwál.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share.