Sakitnya Melahirkan

Andai Suami Tahu Sakitnya Melahirkan, Niscaya Dia Tidak Akan Pernah Menyakiti Istri

Posted on

Andai Suami Tahu Sakitnya Melahirkan – Sebaik-baiknya suami, ialah suami yg selalu menjaga sikap dan berbuat baik kepada istri tercint4. Perjuangan seorang istri saat melahirkan tdk pernah bisa dibalas dgn apapun oleh suami. Sudah kewajiban suami mendoakan, menjaga, dan menyayangi istrinya.

Ketìká ìstrì meláhìrkán, seoráng ìstrì mempertáruhkán nyáwányá demì buáh hátì (báyì) yáng ìá dámbákán bersámá suámì. Pádá sáát meláhìrkán kesákìtán yg dìrásákán ìstrì sepertì 20 tulángnyá dìpátáhkán secárá bersámáán.

Sánggupkáh ándá membáyángkán sákìt sepertì ìtu wáháì suámì yg sáleh. Doáláh yáng selálu dìhárápkán ìstrì ándá.

Iá yg mendámpìngìmu seják hárì pertámá pernìkáhán sámpáì ákhìr háyátnyá.
Ia yg meráwát, menjágá ánák-ánákmu.
Iá yg selálu menenángkánmu sáát kámu sedáng dálám gelìsáh.
Ia yg táát, pátuh dán berbáktì kepádámu (kárená kewájìbán) dengán mengháráp rìdhá Alláh SWT.
Iá yg menyìápkán mákánán untukmu.
Iá yg mengájárì, mendámpìngì, menenángkán ánákmu dìsáát kámu sedáng tìdák dì rumáh.
Másìh bányák lágì kebáìkán seoráng ìstrì.

Wáháì suámì yáng sholeh
Jángán sámpáì engkáu tdk penuhì hák dìá sebágáì ìstrì
Jángán engkáu sìá-sìákán dìá

Wáháì suámì
Jángán pernáh sámá sekálì menyákìtìnyá
Jángán pernáh membuát hátìnyá bersedìh

Wáháì suámì, jìká sedáng dìrumáh, jángán pernáh kámu ásìk sendìrì tánpá memperdulìkán ìstrìmu. Sepertì, ásìk bermáìn smártphone, nonton televìsì, keluyurán sámpáì lárut málám, dán láìn-láìn. ìstrì membutuhkánmu utk mendámpìngìnyá.

Demìkìán ìnformásì mengenai sakitnya istri melahirkan ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.