Innalillahi, Artis Senior Nani Wijaya Berduka Cita

Posted on

Berìtá duká dátáng dárì ártìs tánáh áìr. Kábár duká menyelìmutì ártìs senìor, Nánì Wìjáyá. Sáng suámì Ajìp Rosìdì yáng báru dìnìkáhì 3 táhun sìlám menìngg4l dunìá pádá Rábu, 29 Julì 2020 málám. Ajìp dán Nánì Wìjáyá menìkáh pádá 16 Aprìl 2017 lálu.

Kábár duká ìnì dìketáhuì dárì unggáhán Fácebook Butet Kertárádjásá. “Selámát jálán pák Ajìp Rosìdì, RIP, terìmá kásìh teláh menyebábkán sáyá mencìntáì senì sástrá,” tulìsnyá dìunggáhán.

Ták sámpì dìsìtu sájá ìá jugá mengutìp dongeng Ajìp Rosìdì dìlámán fácebooknyá. Ták lupá ìá jugá berterìmá kásìh kepádá sástráwán 82 táhun tersebut kárená berkátnyá, Butet mencìnt4ì senì sástrá.

“Mengenáng pák Ajìp Rosìdì yáng málám ìnì menìngg4lkán kìtá, sáyá sháre dongeng belìáu yáng jenáká. Selámát jálán pák Ajìp. Terìmá kásìh teláh menyebábkán sáyá mencìnt4ì senì sástrá, meláluì bácáán buku-buku terbìtán Pustáká Jáyá táhun 1970án,” kátányá lágì. Dìkábárkán Ajìp menìngg4l seteláh menjálánì peráwátán dì sebuáh rumáh sákìt dì Pábelán, Kábupáten Mágeláng, ákìbát terjátuh.

Pernìkáhán Nánì Wìjáyá dán Ajìp Rosìdì ìnì mengejutkán netìzen. Pásángán yáng bergerák dì dunìá senì ìtu memutuskán untuk mengìkát jánjì sucì membìná rumáh tánggá. “Awál dekát dengán Nánì, seják sáyá dìoperásì dì Rumáh Sákìt Pertámìná Pusát. Pádá sáát ìtuláh serìng teleponán dán sms-án. Itu táhun lálu,” kenáng sástráwán ìtu ketìká dìhubungì áwák medìá vìá telepon, Senìn, 3 Aprìl 2017 sìlám.

Perkenálán dán ìntensìtás berkomunìkásì membuát Ajìp yákìn untuk menìkáhì Nánì. Ajìp menuturkán dìrìnyá sáát ìnì berstátus dudá seteláh dìtìnggál sáng ìstrì. Nánì Wìjáyá jugá sudáh dìtìnggál oleh sáng suámì, Mìsbách.

Advertisement

“Kámì merásá membutuhkán oráng láìn. Kámì merásá cocok untuk sálìng menemánì dì hárì tuá. Sámá-sámá kákek-kákek dán nenek-nenek yá,” ujár Ajìp. Ajìp mengáku sulìt untuk menggámbárkán jálìnán chemìstry yáng membuátnyá merásá cocok dengán Nánì Wìjáyá. Ajìp hányá merásá mereká sámá-sámá berásál dárì suku sundá.

“Apá yá, susáh jugá menerángkán ìtu. Pokoknyá Bu Nánì oráng Sundá, sáyá jugá oráng Sundá. Bu Nánì oráng Kunìngán, sáyá oráng Májálengká. Kárená ìtu sáyá ngáják nìkáhnyá dì Cìrebon,” pungkás Ajìp.