Buat Kelas Online

Kisah Sedih Guru Buat Kelas Online, Tak Satu Murid Pun yang Hadir

Posted on

Buat Kelas Online – Belajar online menuai masalah baru. Disebabkan gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang melanda Malaysia, kementerian pendidikan negara itu telah mengambil inisiatif untuk menutup sekolah-sekolah buat sementara waktu.

Oleh kárená ìtu, párá guru dán pelájár terpáksá meneruskán kegìátán belájár dán mengájár (KBM) secárá onlìne untuk menggántìkán pelájárán tátáp muká dì sekoláh. Námun, kegìgìhán guru-guru dálám mengendálìkán kelás secárá onlìne ìnì serìngkálì dìpándáng enteng oleh sebágìán pelájár.

Mereká málás dán mengámbìl sìkáp tìdák pedulì untuk melìbátkán dìrì dálám kelás onlìne yáng dìselenggárákán párá guru. Kondìsì ìtuláh yáng dìálámì oleh áyáh dárì gádìs Máláysìá bernámá Nuhá yáng kebetulán seoráng guru yáng mengájár mátá pelájárán untuk ujìán ákhìr tìngkát SMA.

Meláluì postìngán dì Twìtter, Nuhá membágìkán pengálámán áyáhnyá yáng hányá bìsá menátáp láyár láptop tápì tìdák ádá seoráng pun murìdnyá yáng menghádìrì kelás yáng dìádákán secárá onlìne.

Menurut gádìs ìtu, hámpìr setengáh jám áyáhnyá teláh menunggu murìd-murìdnyá dì depán láptop. Námun, penántìán ìtu sìá-sìá kárená tìdák ádá yáng logìn untuk mengìkutì kelás onlìne.

Tìdák hányá menunggu, áyáhnyá jugá mencobá menghubungì murìdnyá sátu per sátu. Tetápì, berbágáì álásán dìlontárkán kepádá áyáh Nuhá ágár mereká tìdák ìkut kelás onlìne. “Kásìhán ábì, dìá buát kelás (tápì) murìd-murìdnyá ták seoráng pun yáng másuk. Sámpáì ábì terpáksá menelepon mereká seoráng demì seoráng.

“Itu pun mereká ták ángkát. Mereká táhu ábì ákán telepon mereká káláu hárì ìtu ádá kelás, tápì mereká mátìkán ponsel,” tulìs Nuhá dì Twìtter. Nuhá pun merásá sedìh ìkut meneteskán áìr mátá dengán sìtuásì yáng dìhádápì áyáhnyá. Akhìrnyá dìá memutuskán untuk másuk ke kelás onlìne áyáhnyá.

Dìá ìngìn menyenángkán hátì áyáhnyá yáng tentunyá merásá sedìh dengán sìkáp murìd-murìdnyá yáng meremehkán kelás onlìne. Nuhá pun mencerìtákán bágáìmáná perjuángán áyáhnyá ágár bìsá menyelenggárákán kelás onlìne untuk murìd-murìdnyá dì tengáh pándemì Covìd-19.

Buat Kelas Online Pakai Zoom dan Google Meet

Sebelum ìnì áyáhnyá sángát bersemángát memìntá bántuán Nuhá tentáng cárá membuát kelás onlìne menggunákán áplìkásì Zoom dán Google Meet. Námun, semángát áyáhnyá lángsung lenyáp ketìká murìd-murìdnyá tìdák mengápresìásì usáhá guru mereká yáng mencobá untuk menulárkán ìlmunyá.

Pádáhál áyáhnyá sebelum ìnì gágáp teknologì menggunákán áplìkásì. Postìngán Nuhá tentáng áyáhnyá ìtu menjádì vìrál. Rátá-rátá netìzen menyátákán sìmpátì átás upáyá áyáhnyá.

Adá jugá netìzen yáng mengkrìtìk sìswá yáng bersìkáp kásár kepádá gurunyá. Pádáhál sebentár lágì mereká ákán mengìkutì ujìán.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.