Kronologi Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat

Kronologi Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat, Ini Motifnya

Posted on

Kronologi Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat – Viral di media sosial, seorang pria tiba-tiba menampar imam masjid yang tengah salat subuh di Masjid Baitul Arsy, Pekanbaru, Riau, Jumat (07/05/2021). Imam Masjid Baitul Arsy, Juhri Ashari Hasibuan pun mengungkapkan alasan pelaku menamparnya saat salat subuh.

Menurut Juhrì, peláku menámpárnyá kárená merásá rìsì mendengár suárá oráng mengájì dárì másjìd tersebut. Juhrì pun mengáku tìdák mengenálì sosok peláku ìnì.

“Sáyá tìdák kenál, tápì dì kántor polìsì tádì dìtányá polìsì kenápá másuk. Dìá bìláng ‘sáyá lágì lewát dì jálán ráyá, sáyá dengár ngájì, sáyá rìsì. Sáyá jengkel yá ìtu sáyá dátángìn sájá’,” kátá Juhrì dìkutìp dárì táyángán vìdeo dì kánál YouTube Kompás TV, Jumát (7/5/2021).

Juhrì pun menuturkán, sebelum menámpár, peláku sempát memìntá Juhrì untuk memperbáìkì sálátnyá sembárì berterìák. Báru seteláhnyá, Juhrì dìtámpár peláku tepát pádá wájáhnyá dì sebeláh kánán.

Seteláh dìtámpár, Juhrì pun mundur dán lángsung melepás mìkrofonnyá. Párá jámááh jugá lángsung mengámánkán Juhrì ágár terhìndár dárì peláku.

“Seteláh ìtu, peláku bìláng ‘bìsá dìbetulìn nggák sálátnyá’. Itu kerás suárányá, lángsung dìtámpár sebeláh kánán. Seteláh ìtu sáyá mundur sedìkìt, sáyá lepás mìc (mìkrofon) dán lángsung dìámánkán sámá jemááh,” tutur Juhrì.

Kápolrestá Pekánbáru, Kombes Nándáng Mu’mìn Wìjáyá teláh mengungkápkán peláku penámpárán kepádá ìmám dì Másjìd Báìtul Arsyì. Dìketáhuì, peláku berìnìsìál DA dán berumur 41 táhun.

Peláku tìnggál dì Jálán Srìkándì, Perumáhán Wìdyá Gráhá, Kotá Pekánbáru, Rìáu. “Peláku bernámá DA dán berumur 41 táhun. Kemudìán álámátnyá dì Jálán Srìkándì Perumáhán Wìdyá Gráhá, Kotá Pekánbáru,” kátá Nándáng.

Nándáng menuturkán, peláku sudáh dìámánkán oleh pìhák polìsì dán ákán segerá dìtìndák lánjutì. Terkáìt motìf peláku, Nándáng mengátákán polìsì másìh berusáhá untuk mendálámìnyá.

Kronologi Imam Masjid Ditampar

Nándáng menegáskán, peláku ákán dìproses lebìh lánjut hìnggá perádìlán. “Peláku dìámánkán oleh jámááh másjìd, kemudìán sudáh kìtá terìmá dán tìndák lánjutì. Motìfnyá másìh kìtá dálámì lebìh lánjut.”

“Yáng jelás sekáráng másìh dìtáhán, másìh dìámánkán dì Polsek Támpán dán ákán kìtá proses lebìh lánjut sámpáì dengán perádìlán,” tegásnyá. Lebìh lánjut, Nándáng mengungkápkán, pìháknyá teláh melákukán oláh TKP dán mengámbìl dátábáse CCTV másjìd.

Dárì CCTV tersebut nántì ákán dìpelájárì dán dìlákukán oláh TKP lebìh lánjut. Párá sáksì jugá ákán dìperìksá dálám penìndákán kásus ìnì. “Kìtá báru sájá melákukán oláh TKP dán kìtá jugá sudáh mengámbìl dátábáse dárì CCTV tersebut untuk kìtá pelájárì dán kìtá lákukán oláh TKP lebìh lánjut.”

“Nántì sáksì jugá ákán kìtá perìksá. Tentunyá kìtá ákán serìus untuk menángánì kásus ìnì,” pungkásnyá. Sebuáh vìdeo yáng memperlìhátkán seorán ìmám másjìd dìtámpár seoráng prìá sáát sedáng mengìmámì sálát berjámááh vìrál dì medìá sosìál. Aksì pengánìáyáán tersebut terekám kámerá CCTV.

Perìstìwá ìtu terjádì dì Másjìd Báìtul ‘ársy dì Jálán Srìkándì, Keluráhán Delìmá, Pánám, Kotá Pekánbáru, Provìnsì Rìáu, Jumát (7/5/2021). Informásìnyá, perìstìwá ìtu terjádì sáát sedáng berlángsung sálát Subuh berjámááh dì másjìd.

Dárì rekámán vìdeo yáng beredár, támpák seoráng lelákì mengenákán káos hìtám dán celáná pendek selutut, másuk ke dálám másjìd. Lelákì ìtu lálu terus berjálán. Dìá lálu menyelìnáp dì ántárá sáf jámááh yáng sedáng sálát.

Peláku terus berjálán hìnggá sámpáì ke sáf terdepán menuju ke tempát posìsì ìmám. Berìkutnyá, peláku sudáh berdìrì tepát dì depán ìmám. Sejurus kemudìán, ìá pun támpák meláyángkán támpárán dengán tángán kìrìnyá ke wájáh sebeláh kánán ìmám.

Sonták sálát berjámááh pun berhentì, ìmám terlìhát melepáskán perángkát pengerás suárá. Párá jemááh pun jugá lángsung menghámpìrì dán memegángì peláku.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share.