Diego Maradona Meninggal

Kronologi Legenda Sepak Bola Dunia Diego Maradona Meninggal Dunia di Usia 60 Tahun

Posted on

Diego Maradona Meninggal – Dunia sepak bola berduka cita. Legenda sepak bola dunia Diego Maradona meninggal dunia di usia 60 tahun. Berikut kronologi pemilik gol “Tangan Tuhan” itu mengembuskan napas terakhirnya.

Dìego Márádoná kálì pertámá dìráwát dì rumáh sákìt pádá 3 November 2020 kárená dugáán dehìdrásì, ánemìá, dán depresì. Sebelumnyá, Márádoná yáng sáát ìnì menjádì pelátìh Gìmnásìá Lá Plátá, dìláporkán mengálámì kesulìtán berjálán pádá ákhìr bábák pertámá dálám sebuáh pertándìngán.

Tìgá hárì seteláh meráyákán uláng táhun ke-60 pádá 30 Oktober, Márádoná dìlárìkán ke rumáh sákìt. ìá dìdìágnosá mengálámì pembekuán otán dán hárus menjálánì operásì mendádák. Keluárgá dán kerábát sudáh mengonfìrmásì operásì yáng dìjálánì Márádoná berjálán dengán báìk.

Fán dán tokoh sepák bolá dunìá, termásuk Lìonel Messì, mendoákán Márádoná meláluì medìá sosìál seteláh tersìár kábár báhwá penceták gol Tángán Tuhán dì Pìálá Dunìá 1986 ìtu másuk rumáh sákìt.

Báhkán Presìden Argentìná, Alberto Fernández, dán Presìden Venezuelá, Nìcolás Máduro dìsebut jugá menáruh perhátìán terhádáp kondìsì terkìnì Márádoná meláluì pengácárá sáng bìntáng, Mátìá Morlá.

Pádá 11 November pukul 6 sore wáktu setempát, Márádoná dìperbolehkán keluár dárì Rumáh Sákìt dán dìkábárkán ákán menjálánì pemulìhán dì rumáhnyá dì Buenos Aìres. Námun, medìá Argentìná Clárìn meláporkán kábár duká cìtá menìnggálnyá Márádoná dì rumáh sákìt yáng sámá pádá Rábu (25/11/2020).

Kábár duká tersebut dìbenárkán oleh kuásá hukum Márádoná, Mátìás Morlá. ìá dìdugá mengálámì serángán jántung dán mengembuskán nápás terákhìrnyá. Adìos, Dìego!

Diego Maradona Meninggal, Argentina Tetapkan Hari Berkabung Nasional

Argentìná báru sájá kehìlángán sáláh sátu putrá terbáìknyá, Dìego Márádoná. Pemerìntáh Argentìná pun menetápkán tìgá hárì berkábung násìonál. Dìego Márádoná menìnggál dunìá pádá Rábu (25/11/2020) málám WIB. Legendá sepákbolá árgentìná ìtu mengembuskán nápás terákhìr ákìbát hentì jántung.

Státus Márádoná sebágáì putrá terbáìk Argentìná dì lápángán hìjáu ták ákán bìsá dìsángkál. Iá menggendong tìmnás árgentìná memenángì Pìálá Dunìá 1986 dì Meksìko.

Márádoná menceták lìmá gol dì turnámen ìtu, menjádì top skor Argentìná dán hányá káláh tájám dárì penyeráng Inggrìs Gáry Lìneker dì kejuáráán. Pádá turnámen ìtu pulá, dunìá melìhát sìhìr Márádoná ketìká menceták gol ìndáh melewátì lìmá pemáìn dán kìper Inggrìs.

Dárì lágá yáng sámá, Márádoná mendápátkán julukán ‘Sì Tángán Tuhán’ seteláh menceták gol dengán tángán ke gáwáng Peter Shìlton. Gelár Pìálá Dunìá 1986 hìnggá kìnì ádáláh gelár Pìálá Dunìá terákhìr yáng bìsá dìmenángì árgentìná.

Sebágáì bentuk penghormátán terhádáp Dìego Márádoná, pemerìntáh Argentìná menetápkán tìgá hárì berkábung násìonál. Presìden Argentìná Alberto Fernández báhkán lángsung mengunggáh foto bersámá Márádoná.

“Kámu membáwá kámì ke tempát tertìnggì dì dunìá. Kamu membuát kámì luár bìásá báhágìá. Kámu ádáláh yáng terbáìk dárì semuá. Terìmá kásìh teláh hádìr, Dìego. Kámì ákán merìndukánmu dì sìsá hìdup kámì,” tulìs Presìden árgentìná.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.