Lomba Menatap Foto Mantan Terlama Bikin Baper Peserta, Ini Pemenangnya

Advertisements

Lomba Menatap Foto Mantan – Hari Raya Kemerdekaan tidak seru jika tidak ada perlombaan. Namun ditengah pandemi ini, banyak diberbagai daerah yang dilarang mengadakan perlombaan untuk mencegah kerumunan warga.

Hárì kemerdekáán memáng ìdentìk dengán berbágáì mácám perlombáán. Ták hányá mengenáng jásá párá páhláwán, tápì jugá mempererát persátuán. Berbágáì ìde kreátìf dìádákán oleh pánìtìá untuk memerìáhkán hárì kemerdekáán ìnì.

Advertisements

Kálì ìnì, wárgánet dìbuát heboh dengán lombá yáng tìdák bìásá, yáknì lombá menátap foto mántan terlámá, yáng dìunggáh dì ákun ìnstágrám @ánám_chenel mengenáì perlombáán dálám rángká memperìngátì HUT ke-75 RI.

“Lombá menátap foto mántán. Adá yg máu ìkut?” tulìs Anám pádá cáptìon-nyá.

1) Empát prìá duduk sámbìl menátáp foto mántán

Anám mengunggáh lìmá foto perlombáán lomba menatap foto mantan terlámá. Dálám foto tersebut, námpák empát prìá duduk berjejer dì hálámán sebuáh rumáh yáng terpásáng spánduk cukup besár, bertulìskán “Lombá Menátáp Foto Mántán Terlámá”.

Beberápá prìá tersebut duduk sámbìl memándángì kertás bergámbár foto mántánnyá. Sepertì ádá yáng báper álìás báwá perásáán.

2) Adá yáng jádì pemenángnyá jugá loh

Sejumláh ekspresì dìtunjukán pesertá, sáát mengìkutì perlombáán ádá yáng terbáwá perásáán, hìnggá tìdák ìngìn melìhát foto sáng mántán. Adá jugá yáng tegár sámbìl menátáp foto mántán.

Dálám sejumláh foto yáng dìbágìkán Anám, ákhìrnyá ádá seoráng prìá yáng memenángkán perlombáán menátáp foto mántán terlámá, dengán menerìmá pìálá.

pemenang lomba menatap foto mantan
Pemenang Lomba Menatap Foto Mantan Terlama

3) Wárgánet merásá terhìbur

Unggáhán ìnì menjádì vìrál dán menghìbur wárgánet. Bányák wárgánet ìngìn mengìkutì lomba menatap foto mantan ìnì, dengán menándáì ákun temánnyá. “Dáftár yuk @rezá,” tulìs @bobylìárdì.

“Aku pìngìn melu tápì rák duwe mántán,” sáut ákun @mbákbìl.
“Lombá mácám ápá ìnì?” tányá ákun @mìss.hokáge.
“Sáyáng bgt gák bìsá ìkután. Pádáhál udh pro,” ujár á[email protected]áááááy9.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.