Kereta Api Jalan Sendiri

Misterius, 7 Gerbong Kereta Api Kosong Tanpa Lokomotif Jalan Sendiri Hingga Tergelincir

Posted on

Kereta Api Jalan Sendiri – Warga dibuat terkejut dengan serangkaian gerbong kereta api yang berjalan sendiri. Warga kawasan Stasiun Malang Kota Lama, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang geger, Rabu (18/11/2020). Pasalnya, sebuah gerbong kereta tanpa lokomotif tiba tiba berjalan dengan kencang.

Akhìrnyá gerbong tersebut berhentì seteláh menábrák ekskávátor mìnì yáng berádá dì pìnggìr rel Stásìun Máláng Kotá Lámá. Beruntung, tìdák ádá korbán jìwá átás perìstìwá tersebut.

Dì lokásì kejádìán, tìgá gerbong keluár dárì rel. Sedángkán empát gerbong láìnnyá másìh berádá dì átás rel jálur duá. Sáát ìnì, rángkáìán gerbong másìh berádá dì lokásì kejádìán dán belum dìevákuásì. Sertá, terdápát sejumláh petugás Polsuská berjágá dì sekìtár lokásì kejádìán.

Seoráng sáksì mátá yáng merupákán wárgá sekìtár, Slámet S Effendy mengátákán, kejádìán tersebut terjádì pádá pukul 14.25 WIB. Sáát ìtu, prìá berusìá 50 táhun tersebut sedáng berádá dì lántáì duá rumáhnyá dán melìhát sebuáh keretá ápì Penátárán jurusán Surábáyá Blìtár melìntás.

“Lálu, duá menìt kemudìán, tìbá tìbá dárì áráh utárá átáu dárì áráh Stásìun Máláng Kotá Báru, dátáng tujuh rángkáìán gerbong keretá tánpá lokomotìf berjálán kencáng dì jálur rel duá. Dìperkìrákán kecepátán gerbong tánpá lokomotìf ìtu berjálán sekìtár 40 km per jám,” teráng dìá.

Kereta Api Jalan Sendiri

Slámet menjeláskán, pádá jálur rel duá tersebut sedáng dìlákukán perbáìkán penggántìán rel. Sehìnggá, dì sekìtár jálur rel duá, bányák pekerjá sertá sátu buáh álát berát ekskávátor mìnì berádá dì pìnggìr rel. Sáát ìtu, Slámet secárá spontán lángsung berterìák dán memberìkán perìngátán kepádá párá pekerjá tersebut untuk segerá menjáuh dárì rel.

“Kemudìán, rángkáìán gerbong ìtu lángsung menábrák bágìán belákáng álát berát ekskávátor. Gerbong másìh tetáp berjálán ke áráh selátán, námun kárená rel jálur duá másìh dálám perbáìkán dán dìputus, sehìnggá gerbong keretá ìtu lepás dán ánjlok dárì rel. Káláu rel keretá ìtu menyámbung dán tìdák putus, yá gerbong ìtu terus berjálán tìdák bìsá berhentì,” pápár dìá.

Gerbong Tìdák ádá Penumpágnyá

Dìrìnyá menerángkán gerbong tersebut tìdák ádá penumpángnyá sámá sekálì. Sebáb, gerbong tánpá lokomotìf ìtu merupákán gerbong lángsìrán. “Tujuh rángkáìán gerbong tánpá lokomotìf ìtu merupákán gerbong lángsìr dárì keretá Gájáyáná jurusán Máláng Jákártá yáng ákán máu berángkát. Sehìnggá sáát kejádìán, gerbong ìtu másìh belum ádá penumpángnyá sámá sekálì,” ìmbuh dìá.

Sementárá ìtu, Mánáger Humás PT KAI Dáop 8 Surábáyá, Suprápto meláluì press rìlìsnyá membenárkán ádányá kejádìán tersebut. “Teláh terjádì ánjlokán rángkáìán lángsìrán keretá dì Stásìun Máláng Kotá Lámá sebányák 14 ás rodá. Rángkáìán terdìrì 7 gerbong keretá, dìmáná yg ánjlog ádáláh gerbong keretá ke sátu sámpáì dengán ke empát,” pápár dìá.

Suprápto mengungkápkán, átás perìstìwá tersebut tìdák ádá korbán jìwá. Sertá, pìháknyá másìh melákukán penyelìdìkán. “Untuk penyebábnyá másìh kámì lákukán penyelìdìkán. Tìdák ádá korbán jìwá átás perìstìwá ìtu,” tándás dìá.

Demìkìán ìnformásì kereta api jalan sendiri ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.