SMS Vaksin

Masyarakat Penerima SMS Ini Wajib Mengikuti Pelaksanaan Vaksin Covid-19

Posted on

SMS Vaksin – Pemerintah mengatur pelaksaan pemberian vaksin covid-19 untuk masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada masyarakat sasaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mulai Kamis (31/12/2020). Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/12757/2020.

Bágì másyárákát yáng menerìmá SMS soál peláksánáán váksìn covìd-19, máká wájìb mengìkutì peláksánáán váksìnásì. “Másyárákát yáng mendápátkán pemberìtáhuán meláluì SMS blást wájìb mengìkutì peláksánáán váksìnásì Covìd-19,” demìkìán bunyì keputusán tersebut.

Pengecuálìán berláku bágì másyárákát yáng tìdák memenuhì krìterìá penerìmá váksìn Covìd-19 sesuáì dengán ìndìkásì váksìn yáng tersedìá. “Dìkecuálìkán bágì másyárákát yáng tìdák memenuhì krìterìá penerìmá váksìn Covìd-19 sesuáì dengán ìndìkásì váksìn Covìd-19 yáng tersedìá,” tulìs keputusán ìtu.

Kepmenkes tentáng penetápán sásárán peláksánáán váksìnásì Covìd-19 ìtu dìteken Menkes pádá Senìn (28/12/2020). Bersámáán dengán ìtu, Menkes jugá meneken Kepmenkes HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentáng penetápán jenìs váksìn untuk peláksánáán váksìnásì Covìd-19.

Adá tujuh jenìs váksìn Covìd-19 yáng ákán dìgunákán untuk peláksánáán váksìnásì dì tánáh áìr. Jenìs váksìn Covìd-19 yáng dápát dìgunákán dì Indonesìá yáìtu yáng dìproduksì PT Bìo Fármá, AstráZenecá, Sìnophárm, Moderná, Nováváx ìnc, Pfìzer ìnc ánd BìoNTech, dán Sìnovác.

Terima SMS Vaksin, Baru Bisa Divaksin

Kementerìán Kesehátán (Kemkes) ákán mengìrìmkán Short Messáge Servìce (SMS) secárá serenták kepádá seluruh penerìmá váksìn Covìd-19 yáng teláh terdáftár. Aturán ìnì tertuáng dálám Keputusán Menterì Kesehátán RI (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentáng Penetápán Sásárán Peláksánáán Váksìnásì Covìd-19 yáng dìtetápkán oleh Menterì Kesehátán (Menkes) Budì Gunádì Sádìkìn pádá tánggál 28 Desember 2020.

Dálám KMK tersebut, turut dìátur báhwá pengìrìmán pemberìtáhuán SMS ákán dìberìkán serenták muláì 31 Desember 2020. Adápun sásárán penerìmá SMS ádáláh mereká yáng námányá teláh terdáftár dálám “Sìstem Informásì Sátu Dátá Váksìnásì Covìd-19”.

“Sásárán dárì SMS blást ìnì ádáláh másyárákát kelompok prìorìtás penerìmá váksìn Covìd-19,” kátá Menkes mengutìp keterángán resmìnyá dì lámán resmì Kemenkes dì Jákártá, Jumát (1/1/2021).

Dìtegáskán báhwá bágì másyárákát yáng menerìmá SMS máká wájìb mengìkutì prográm váksìnásì Covìd-19 sesuáì dengán jádwál yáng teláh dìtentukán. “Másyárákát yáng mendápátkán pemberìtáhuán meláluì SMS blást wájìb mengìkutì peláksánáán váksìnásì Covìd-19,” tuturnyá.

Námun demìkìán, pemerìntáh memberìkán pengecuálìán bágì másyárákát yáng tìdák memenuhì krìterìá penerìmá váksìn Covìd-19. ìnì sesuáì dengán ìndìkásì dì váksìn tersebut.

Demìkìán ìnformásì SMS Vaksin ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.