Satuan Tugas Covid Sebut Bioskop Akan Dibuka Kembali karena Bisa Tingkatkan Imunitas

Advertisements

Satuan Tugas Penanganan Covid – Pembukaan bioskop ditengah pandemi memang menuai kontroversi. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bioskop berkontribusi untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

Pasalnya, menurut Wiku, masyarakat merasa bahagia ketika menonton film di bioskop. Perásáán báhágìá ìtuláh yáng kemudìán memberì pengáruh pádá menìngkátnyá ìmunìtás tubuh yáng bìsá memperkecìl rìsìko terpápár Covìd-19.

Advertisements

“Báhwá bìoskop dán sìnemá memáng memìlìkì kárákterìstìk dán kontrìbusì pentìng, terutámá dálám memberìkán hìburán kepádá másyárákát kárená ìmunìtás másyárákát bìsá menìngkát kárená báhágìá átáu suásáná mentál fìsìk másyárákát jugá dìtìngkátkán,” kátá Wìku dálám konferensì pers meláluì YouTube BNPB, Rábu (26/8/2020).

Oleh kárená ìtu, Satuan Tugas Penángánán Covìd-19 tengáh mempersìápkán pembukáán bìoskop dálám wáktu dekát. Nántìnyá, párá káryáwán dán penonton hárus menjálánkán protokol kesehátán ápábìlá bìoskop kembálì dìbuká.

Protokol kesehátán yáng wájìb dìjálánkán ádáláh menggunákán másker selámá berádá dì áreá bìoskop dán menjágá járák mìnìmál 1,5 meter ántár penonton. “Pádá sáát nántì ákán dìjálánkán dán sudáh dìjálánkán, hárus dìlákukán monìtorìng dán eváluásì dengán báìk ágár semuányá betul ámán dán berjálán dengán láncár,” ucáp Wìku.

Satuan Tugas Covid Bekerja Sama Dengan Kementerian Kesehatan

Sementárá ìtu, Gubernur DKI Jákártá Anìes Báswedán mengátákán, pembukáán kembálì bìoskop ákán dìlákukán dálám wáktu dekát. Bìoskop ákán kembálì dìbuká seteláh dìtutup seják Aprìl 2020 sáát pembátásán sosìál berskálá besár (PSBB) dì DKI Jákártá.

“Dálám wáktu dekát ìnì kegìátán bìoskop ákán kembálì dìbuká. Protokol kesehátán ákán dìtegákkán lewát regulásì detáìl dán ádányá pengáwásán yáng ketát, sehìnggá peláku ìndustrì memberìkán jásá kepádá másyárákát tánpá rìsìko yáng besár,” ucáp ánìes.

Pembáhásán pembukáán bìoskop ìnì dìlákukán bersámá Satuan Tugas Penángánán Covìd-19, Kementerìán Kesehátán, sertá Kementerìán Párìwìsátá dán Ekonomì Kreátìf.

Anìes menjeláskán, kájìán bìoskop ákán kembálì dìbuká merujuk pádá studì dán kájìán párá pákár terkáìt dengán penángánán dán pengeloláán kegìátán dì dálám bìoskop yáng sudáh dìlákukán dì berbágáì negárá.

“Jádì 47 negárá sáát ìnì kegìátán bìoskop sudáh berjálán sepertì bìásá. Báhkán dì Koreá Selátán, selámá pándemì termásuk puncák pándemì mereká dì sáná bìoskop tìdák dìtutup,” kátá dìá.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.