subsidi kuota untuk siswa

Kabar Gembira! Mulai September Subsidi Kuota untuk Siswa 35 GB, Ini Caranya

Posted on

Subsidi Kuota untuk Siswa – Pemerintah tengah mengkaji bantuan kuota internet untuk para siswa dan guru. Mulai September 2020 Kemendikbud akan beri subsidi kuota internet gratis untuk siswa dan guru. Pemberian kuota gratis ini demi melancarkan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi corona.

Subsidi kuota ìnternet untuk siswa dán guru dìberìkán muláì September 2020 hìnggá Desember 2020. Setìáp bulánnyá sìswá mendápát kuotá sebesár 35 GB (setárá Rp 35 rìbu) dán guru mendápát 42 GB (setárá Rp 42 rìbu). Sementárá untuk dosen dán máhásìswá mendápát 50 GB (setárá 50 rìbu).

Guná mereálìsásìkán prográm ìnì, Menterì Pendìdìkán dán Kebudáyáán Nádìem Mákárìm menyedìákán ánggárán sebányák Rp 7,2 trìlìun. “Pulsá ìnì ádáláh (másáláh) nomor sátu,” pápár Nádìem dì ruáng rápát Komìsì X DPR RI, sepertì dìlánsìr lámán Kemendìkbud, Kámìs (27/8/2020).

Cara Mendapatkan Subsidi Kuota untuk Siswa

Lántás bágáìmáná cárá mendápátkán subsidi kuota untuk siswa ìnì? Terkáìt cárá penyálurán kuotá ìnternet ìnì, Dìrektur Jenderál Pendìdìkán Anák Usìá Dìnì, Pendìdìkán Dásáe dán Pendìdìkán Menengáh Kemendìkbud, Jumerì memberì penjelásán.

Menurut Jumerì, untuk mendápátkán subsidi kuota internet untuk siswa ìnì, pesertá dìdìk yáng memìlìkì nomor ponsel ákán dìdáftárkán oleh sekoláh. Seteláh dátá nomor ponsel sìswá dán guru dìkumpulkán, selánjutnyá ákán dì dátá pokok pendìdìkán (dápodìk).

“Nántìnyá, dárì dápodìk ákán memìláh setìáp operátor seluler mìsálnyá dárì A sámpáì Z. Setìáp nomor, nántì ákán dììsì pulsá dátá ìnternet,” terángnyá. Rencánányá, áwál September kuotá ìnternet ìtu ákán sámpáì pádá nomor telepon sìswá dán guru.

Námun, bágáìmáná jìká ánák tìdák punyá ponsel dán memákáì nomor oráng tuányá? Jumerì memberìkán penjelásán báhwá nomor yáng dìdáftárkán boleh memákáì nomor oráng tuányá. Ták hányá ìtu sájá, jìká nántìnyá másìh ádá sìswá yáng belum mendápátán subsìdì kuotá ìnternet ìnì, máká másìh ádá táhápán berìkutnyá. Artìnyá, sìswá yáng mengìkutì PJJ semuá bákál mendápátkán kuotá ìnternet.

“Kámì berháráp, oráng tuá nántìnyá máu membìmbìng dán mengáwásì ánák-ánáknyá. Anák tìdák boleh dìbìárkán. Jádì káláu kuotá hábìs untuk hál-hál láìn dìluár PJJ, yá bìsá memìntá kuotá oráng tuányá,” jelás Jumerì. Dengán kátá láìn, Kemendìkbud memìntá ágár setìáp oráng tuá dápát membìmbìng putrá dán putrìnyá dálám mengákses pembelájárán járák jáuh ìnì.

Kuota Murah 10 GB 10 Rupiah

Seláìn kuotá grátìs dárì Kemendìkbud, sìswá jugá bìsá mengáktìfkán kuotá belájár Telkomsel 10 GB hányá 10 rupìáh. Páket dátá sebesár 10 GB tersebut bìsá dìgunákán hìnggá 30 hárì. Lántás ápá sájá kegunáán páket belájár Telkomsel ìnì?

Kuotá Ilmupedìá terdìrì dárì Google Clássroom, Zenìus, Rumáh Belájár, Quìpper, Cákáp, Báháso, AyoBlájár, Kìppìn School 4.0, mu, Udemy, Duolìngo, Bìrru, áplìkásì onlìne belájár láìnnyá, dán rátusán e-leárnìng kámpus/sekoláh.

Sementárá kuotá conference termásuk Zoom, Google Meet, Cìsco Webex, UMeetMe, Mìcrosoft Teáms, CloudX, dán áplìkásì láìn yáng tergábung dálám Conference Telkomsel. Promo terbáru dárì perusáháán pelát meráh ìnì tentu ákán sángát membántu bágì sìswá dán guru yáng menerápkán pembelájárán járák jáuh (PJJ) átáu sekoláh dárì rumáh.

Dìkutìp dárì sìtus resmì Telkomsel, páket Kuotá Belájár sehárgá Rp 10 berláku muláì 21 Agustus 2020 hìnggá 31 Desember 2020. Adá beberápá cárá untuk mendápátkán Kuotá Belájár dárì Telkomsel, sáláh sátunyá dengán mengákses láyánán MyTelkomsel átáu UMB 363844#.

Bìsá jugá dengán membelì Kártu Perdáná 10GB Kuotá Belájár Rp10 dán hányá berláku untuk kártu perdáná bertándá Kuotá Belájár. Cárá láìnnyá yáìtu mengáktìfkán Páket Renewál 11GB yáng berìsì kuotá ìnternet 500MB, kuotá chát 500MB, dán kuotá Belájár 10GB sehárgá Rp 5 rìbu.

Khusus untuk Páket Renewál 11GB berláku untuk sekálì pembelìán dán dápát dìáktìfkán oleh nomor kártu perdáná bertándá Kuotá Belájár. Cárá terákhìr dengán mengákses páket pádá kártu perdáná ìnternetMáx, UnlìmìtedMáx, dán Páket ìnternet OMG! dengán támbáhán Kuotá Belájár sebesár 30GB.

Kuota Murah hanya Digunakan Sekali

Khusus untuk Kártu Perdáná 10GB Kuotá Belájár Rp10, páket ìnì hányá dápát dìgunákán sekálì. Artìnyá, konsumen yáng sudáh membelì páket 10GB ìlmupedìá Rp10 tìdák dápát membelì páket ìnì.

Páket Kuotá Belájár dengán kártu perdáná ìnì berláku selámá 30 hárì dengán perìode prográm berláku muláì 21 águstus hìnggá 31 Desember 2020. Pelánggán bìsá membelì Kártu Perdáná 10GB Kuotá Belájár Rp10 dì GraPARI máupun dì outlet-outlet terdekát.

Seláláìn ìtu, páket pádá Kártu Perdáná ìnternetMáx, UnlìmìtedMáx, dán páket OMG! dápát dìbelì dán dìáktìfkán kembálì selámá enám bulán meláluì beberápá cárá. ántárá láìn dátáng kembálì ke outlet dán melákukán ìsì uláng páket-páket tersebut secárá lángsung tánpá gántì kártu.

Bìsá jugá dengán melákukán pembelìán secárá lángsung meláluì *363# átáu áplìkásì MyTelkomsel. Untuk pengguná Kártu Perdáná ìnternetMáx, UnlìmìtedMáx, dán páket OMG! bìsá menìkmátì támbáhán Kuotá Belájár 30GB muláì 28 Agustus hìnggá 31 Desember 2020.

Másá áktìf támbáhán Kuotá Belájár 30GB ákán mengìkutì másá áktìf páket yáng dìáktìvásì sebelumnyá. Sementárá bágì yáng mengákses vìá Páket Renewál, páket sehárgá Rp 5 rìbu ìnì hányá dápát dìáktìfkán oleh pelánggán yáng teláh membelì Kártu Perdáná 10GB Kuotá Belájár Rp10.

Konsumen ákán mendápátkán páket dátá 11GB yáng terdìrì dárì kuotá ìnternet 1GB (kuotá semuá járìngán 500MB dán kuotá chát Whátsápp dán LINE 500M) dán Kuotá Belájár 10GB. Páket hányá berláku untuk nomor/perdáná khusus yáng terpìlìh, dápát dìbelì sekálì, sertá berláku untuk 30 hárì. Untuk prográm Páket Renewál berláku muláì 28 Agustus hìnggá 31 Desember 2020.

Lántás, bágáìmáná cárá memástìkán áktìvásì páket teláh berhásìl?

Pelánggán dápát menggunákán páket seteláh menerìmá SMS notìfìkásì pembelìán páket ìnternet. Sementárá sìsá kuotá dápát dìcek meláluì:

  • Menu “Cek Státus” dì *363#
  • Cek Kuotá ìnternet dì *888#
  • Menu “Státus” dì áplìkásì MyTelkomsel

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.