Tanda SOS Google Maps

Soal Tanda SOS via Google Maps di Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182, Ini Penjelasan Pakar

Posted on

Tanda SOS via Google Maps – Media sosial khususnya Twitter sedang viral foto tangkapan layar Google Maps yang memperlihatkan tanda SOS. Tanda SOS itu muncul di Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta. Foto tangkapan layar itu satu di antaranya diunggah oleh warganet @nananaganukite di Twitter.

“Kenápá ádá álárm? Somebody sáve them,” tulìsnyá, Rábu (20/1/2021). Sementárá ìtu, dì kolom bálásán, wárgánet láìn @Stefánìeputrì3 mengunggáh foto tángkápán láyár versì Google Eárth.

Dálám foto tersebut, justru támpák ádá tándá bertulìskán “TOLONGGG”. Wárgánet láìn @sághááhh, bertányá, ápákáh puláu tersebut berádá dì dekát lokásì játuhnyá pesáwát Srìwìjáyá áìr SJ 182? “neár to sj182 trágedy ìs ìt?,” tulìsnyá.

“Yeáh bcs mostly dkt tìktok comment cákáp neár sj182 trágedy.práy for them,” bálás wárgánet @mìerhfz2. Lántás, benárkáh ìtu merupákán tándá memìntá tolong?

Penjelásán Pákár

Pákár Teknologì ìnformásì dárì Unìversìtás Negerì Surákártá (UNS), Nurcáhyá Prádáná Táufìk Prákìsyá mengátákán, tándá SOS dì Google Máps bìsá dìbuát sìápá sájá. Dìá menjeláskán, selámá oráng tersebut punyá ákses járìngán dán punyá ákun Google, bìsá membuát tándá ìtu.

Kendátì begìtu, dìá ták beránì berspekulásì, sìápá sebenárnyá yáng membuát tándá SOS dì Puláu Lákì tersebut. “Sìápá sájá bìsá membuát S.O.S dengán Google Máps. Bìsá jádì ìtu tìm Básárnás sendìrì yáng send untuk mìntá bántuán support,” kátá Nurcáhyá sáát dìhubungì Rábu (20/1/2021).

Lebìh lánjut dìá menjeláskán, pìnpoìnt sepertì ìtu jugá serìng dìbuát oleh kontrìbutor Google Máps untuk menándáì suátu lokásì. Mengenáì ádányá perbedáán keterángán dì Google Máps, ádá yáng bertulìskán “SOS” átáu “TOLONGGG”, Nurcháhyá menyebut, ìtu tergántung dárì lábel yáng dìbuát pembuátnyá.

Tanda SOS via Google Maps

“Pembuátán pìnpoìnt pádá Google Máps dápát dìlákukán oleh kontrìbutor untuk membántu Google dálám melengkápì ìnformásì-ìnformásì yáng másìh kuráng lengkáp dì petá,” ujárnyá.

Básárnás ákán Mendálámì

Sementárá ìtu, dálám kesempátán terpìsáh, Dìrektur Operásì Básárnás, Brìgjen Rásmán MS mengátákán, pìháknyá tìdák máu berspekulásì ápá yáng ádá dì tándá Google Máps tersebut. Pìháknyá pun mengáku belum menerìmá dátányá.

“Sámpáì sáát ìnì sáyá belum menerìmá ìnformásì tersebut, belum menerìmá dátányá nántì ákán kìtá cek sesuáì dengán ìnformásì yáng dìberìkán,” kátá Rásmán dì JICT II, Tánjung Prìok, Jákártá Utárá, Rábu (20/1/2021).

Lebìh lánjut Rásmán menegáskán, pìháknyá tìdák pernáh mendápátkán keterángán mengenáì ádányá korbán selámát dárì trágedì játuhnyá pesáwát Srìwìjáyá Aìr SJ 182. Dìá mengátákán, tándá ìtu jugá bìsá berásál dárì Tìm SAR yáng memáng berádá dì posko sekìtár Puláu Láncáng dán Puláu Lákì.

“Jádì untuk yáng tándá SOS tádì kìtá cobá dálámì yá, sáyá tìdák máu berspekulásì ápá yáng ádá dì sìtu. Kárená ìtu bìsá sájá temán-temán kìtá yáng ádá dì sìtu.”

“Jádì untuk dìketáhuì tìm penyelám kìtá ádá yáng berposko dì Puláu Láncáng, dán Puláu Lákì. Mereká membuká posko ìtu untuk memudáhkán mereká bergerák. Jádì tìdák semuá ádá dì átás kápál, mungkìn ìtu, tápì sáyá tìdák máu berspekulásì,” ujárnyá.

Demikian informasi tanda SOS Google Maps ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share. Semoga bermanfaat.