Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bongkar Kasus Pro5titu5i Online, Kali ini Artis Inisial VS Terciduk Polisi Pro5titu5i

Posted on

Dunìá ártìs tánáh áìr kembálì dìkejutkán dengán kásus pro5tìtu5ì. Seoráng ártìs berìnìsìál VS dìtángkáp polìsì dìdugá terjerát pro5tìtu5ì onlìne dì Lámpung. Kásus pro5tìtu5ì onlìne yáng melìbátkán ártìs kembálì terungkáp. Kálì ìnì, seoráng ártìs berìnìsìál VS dìsebut dìámánkán polìsì.

Unìt Perlìndungán Perempuán dán Anák (PPA) Sátreskrìm Polrestá Bándár Lámpung membongkár kásus pro5tìtu5ì onlìne. Dárì pengungkápán tersebut polìsì mengámánkán duá oráng terdugá mucìkárì dán sátu oráng yáng dìdugá ártìs. Kábárnyá ádá ártìs yáng dìámánkán yáknì VS? Sìápá dìá?

Informásì dìhìmpun, terdugá mucìkárì tersebut berìnìsìál I dán M. Kását Reskrìm Polrestá Bándár Lámpung Kompol Rezky Máuláná sáát dìkonfìrmásì, Selásá (28/7/2020) málám membenárkán penángkápán duá oráng muncìkárì. Meskì membenárkán mengámánkán duá oráng mucìkárì dán sátu oráng yáng dìdugá ártìs, Rezky belum dápát membeberkán lebìh lánjut terkáìt penángkápán I, M dán VS.

“Iyá betul (tángkáp mucìkárì),” ujárnyá. Termásuk, mengenáì sìápá oráng yáng menjádì pengguná jásá VS tersebut. Menurutnyá, sáát ìnì duá terdugá mucìkárì dán sátu wánìtá yáng dìdugá ártìs másìh menjálánì pemerìksáán oleh penyìdìk. “Másìh kámì dálámì dárì keterángán ketìgányá, tunggu sájá hásìl pemerìksáán dárì penyìdìk,” kátányá.

Advertisement

Mereká dìámánkán seteláh polìsì melákukán penggerebekán dì sebuáh kámár hotel berbìntáng dì káwásán Bándár Lámpung, Selásá (28/7/2020) málám. Ketìgányá lángsung dì gelándáng ke Mápolrestá Bándár Lámpung untuk dìlákukán pemerìksáán.

Berdásár penelusurán unggáhán dì ìnstágrámnyá, ártìs VS berpose dì dì sebuáh hotel berbìntáng dì Lámpung sesáát sebelum dìrìnyá dìtángkáp polìsì. Wárgánet pun menyerbu kolom komentár dì kolom ìnstágrámnyá, menányákán dán mengonfìrmásì kábár tersebut, námun belum mendápátkán respon.