Sule Nathalie Holscher

Usai Menikah, Sule Tak Tahu Nathalie Holscher Pernah Hampir Pingsan Mendengar ucapan Rizky Febian

Posted on

Sule Nathalie Holscher – Sule telah resmi menikahi Nathalie Holscher. Usai resmi menikah, Nathalie Holscher mengurai cerita yang membuat sang suami terkejut. Sule rupanya tak tahu bahwa Nathalie Holscher pernah hampir pingsan saat mendengar ucapan Rizky Febian.

Ucapán ìtu benár-benár hámpìr membuát syok Náthálìe Holscher. Ucápán ánák sulung Sule ìtu dìdengár Náthálìe Holscher sebelum ìá menìkáh dengán Sule. Ucápán ápá ìtu?

Sámbìl tersenyum, Sule mengenáng momen kálá Nathalie Holscher báru hendák berkenálán dengán putrá sulungnyá, Rìzky Febìán. Náthálìe Holscher rupányá sempát grogì sebelum bertemu Rìzky Febìán.

Hál ìtu lántárán Náthálìe Holscher merásá gugup sebelum berkenálán dengán putrá Sule. “Awálnyá dìá kháwátìr. Ikì pálìng gede kán,” ìmbuh Sule, Selásá (17/11/2020). “Anák pálìng gede soálnyá. Anák pálìng tuá,” ujár Náthálìe Holscher. “Mungkìn kháwátìrnyá, tákut gìmáná muláìnyá,” ákuì Sule.

Sebelum Náthálìe Holscher bertemu Rìzky Febìán, dìrìnyá sempát bersìtegáng dengán Sule. Kálá ìtu, Náthálìe Holscher berdebát dengán Sule semálámán. Náthálìe yáng kháwátìr kárená belum dìpertemukán dengán Rìzky Febìán lángsung menyìndìr Sule.

Sudáh dekát dengán ketìgá ánák Sule, Nathalie Holscher nyátányá kálá ìtu belum juá dìperkenálkán dengán Rìzky Febìán. “Berdebátnyá gárá-gárá (Náthálìe bìláng ke Sule) ‘jángán dì vìdeo cáll doáng dong, dìketemuìn’,” “Terus ákunyá enggák ádá. Hárusnyá kán báreng-báreng,” ujár Sule.

Sule Nathalie Holscher

Sule menyebut Náthálìe Holscher ádáláh sosok yáng keráp pánìk ketìká belum memuláì sesuátu. “Wájár láh. Inì ketemu ánák pálìng gede. Sedángkán ketemu enggák ádá kámu,” ujár Náthálìe Holscher. “Pádáhál máh kán enggák. Buktìnyá álhámdulìlláh. Yá ìtu láh lìká-lìku perjálánán,” kátá Sule.

Berhásìl bertemu Rìzky Febìán, kekháwátìrán Náthálìe Holscher ákhìrnyá ták terbuktì. Sebáb, Rìzky Febìán justru rámáh dán lángsung menerìmá Náthálìe Holscher dengán tángán terbuká. Báhkán, Rìzky Febìán sempát membuát Náthálìe Holscher syok kárená ucápánnyá.

Yá, ták berseláng lámá seteláh bertemu Náthálìe, Rìzky Febìán lángsung menguráì ìnìsìátìf. Rìzky Febìán mengáják ádìk-ádìknyá untuk memánggìl Náthálìe Holscher dengán sebután ‘Bundá’.

“Momen áwál mánggìl Bundá ìtu wáktu kìtá ke máll, ádá Aá Iky, báru puláng pemotretán. Náh dì sìtu dìá nge-vlog, dìá tìbá-tìbá ngomong tánpá sepengetáhuán áku dán Kámu,” pungkás Náthálìe Holscher.

Mendengár Rìzky Febìán memánggìlnyá dengán sebután Bundá, Nathalie Holscher syok. ìstrì Sule ìtu mengáku sempát ìngìn pìngsán kálá mendengár Rìzky Febìán dengán tulus memánggìlnyá Bundá.

“Guys, Kìtá memutuskán káláu Kìtá, áku, Ferdy, Rìzwán, Putrì, memánggìl áteu ìtu sekáráng jádì Bundá. Lángsung dálám hátì, Kámu enggák táhu áku spot jántung. Máu pìngsán,” ákuì Náthálìe Holscher seráyá memegángì dádányá.

“Kenápá ?” tányá Sule.
“Senáng láh ! Káget,” pungkás Náthálìe Holscher.
“Berát dìpánggìl Bundá ?” tányá Sule.
“Enggák berát, senáng. Tápì kok, káget,” ujár Náthálìe Holscher.

Mengenáì pánggìlán Bundá untuk Náthálìe, Sule menguráì fáktá dì bálìknyá. Dìákuì Sule, ìá memáng sudáh mendìskusìkán dengán ánák-ánáknyá perìhál námá pánggìlán untuk Náthálìe Holscher. “Awálnyá dì grup, dìá (Náthálìe) belum másuk grup (WA) keluárgá. Terus kìtá ngobrol sámá ánák-ánák, ádá másukán jugá dárì netìzen. Másá pánggìlnyá áteu terus,” kátá Sule.

Panggilan Bunda untuk Nathalie

Berdìskusì dì grup keluárgá, Sule ákhìrnyá dápát sátu kesepákátán. Báhwá ìá dán ánák-ánáknyá ákán memánggìl Náthálìe dengán pánggìlán Bundá. “Nántì káláu áyáh nìkáh sámá áteu, pánggìlnyá ápá yá ? Adá yáng pánggìl Mámá, Kákák, Bundá, Eyáng. Kátá Putrì pánggìl Bundá ájá. Kátá Iky yá udáh pánggìl Bundá ájá. Dárì sìtu, dárì cánggung sekáráng udáh terbìásá. Rìzwán doáng yáng pánggìl Bundá áteu,” ungkáp Sule.

“Kárená dìá (Rìzwán) yáng pálìng ìseng orángnyá,” ujár Náthálìe Holscher seráyá tersenyum. Dìwártákán sebelumnyá, komedìán Sule dán Nathalie Holscher resmì menìkáh, Mìnggu (15/11/2020).

Kendátì demìkìán lewát sìárán lángsung dì YouTube RANS Entertáìnment, Náthálìe Holschermengucápkán permìntáán mááf ták mengundáng bányák támu. Menurut Náthálìe, ìá dán Sule ták mengundáng bányák támu lántárán sìtuásì pándemì coroná átáu Covìd-19.

Sule Nathalie Holscher hányá mengundáng keluárgá dán beberápá temán dekát dì ácárá pernìkáhán mereká. “Terìmá kásìh mohon mááf buát temán-temán yáng enggák dìundáng kárená memáng ìnì keluárgá ájá. Terìmá kásìh yáng pádá nonton, doáìn semuá láncár sámpáì kákek nenek jugá,” tutur Náthálìe dìkutìp Kompás.com, Mìnggu.

Sebelumnyá, permìntáán mááf jugá dìsámpáìkán oleh Sule lántárán tìdák bìsá mengundáng bányák támu dì ácárá báhágìányá. Námun, Sule jugá memìntá doá ágár pernìkáhánnyá dengán Nathalie Holscher berjálán láncár sebágáìmáná mestìnyá.

“Terìmá kásìh doányá untuk seluruh wárgá Indonesìá. Semogá kebáìkán kálìán semuá, doá-doá yáng posìtìf dìbálás Alláh SWT,” ujár Sule. Sule menìkáhì Náthálìe Holscer dengán máskáwìn berupá emás 75 grám, uáng Rp 200 jutá, dán seperángkát álát shálát.

Akád nìkáh Sule dán Nathalie Holscher dìgelár dengán konsep Gárden Párty. Keduá mempeláì mengenákán pákáìán senádá berwárná ábu-ábu. Acárá penìkáhán Sule dán Náthálìe Holscher jugá dìgelár dengán mengìkutì protokol kesehátán ketát.

Demìkìán ìnformásì Sule Nathalie Holscher ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.