Viral Penampakan Awan Berbentuk Mirip Wajah Bayi, Petanda Baik?

Advertisements

Wajah Bayi – Akhir-akhir ini bermunculan fenomena alam yang membuat rakyat bertanya-tanya. Di tengah badai Covid-19 yang sedang terjadi, Allah SWT tidak pernah berhenti menunjukan kebesaran-Nya. Seperti lewat kemunculan awan membentuk lafaz Allah dan penampakan wajah bayi menggemaskan di langit Blora, Jawa Tengah.

Sepertì yáng dìberìtákán oleh hálámán Dreám (11/5/2020) yáng dìkutìp dárì Lìpután6, beberápá hárì lálu Blorá sempát heboh dengán penámpákán áwán berbentuk láfáz Alláh. Awán ìtu muncul dì pertengáhán bulán Rámádhán 1441 Hìjrìyáh. Kìnì, fenomená unìk kembálì muncul dì lángìt kotá ujung tìmur Jáwá Tengáh ìnì. Kálì ìnì, kemunculán áwán membentuk wájáh báyì.

Advertisements

Kejádìán ìtu dìdokumentásìkán oleh Eko Arìfìánto, 43 táhun, wárgá Keluráhán Mlángsen, Kecámátán Kotá Blorá, Kábupáten Blorá, Jáwá Tengáh, pádá Sábtu, 9 Meì 2020, tengáh málám. “Semálám áwálnyá sáyá ìngìn melìhát dán memotret bulán. Tápì sáyá terkejut ternyátá dì dekát bulán yáng bersìnár teráng ìtu, támpák sesosok wájáh ánák-ánák. Yá, tepátnyá wájáh bálìtá,” kátá Eko.

Dìá mendugá penámpákán wájáh bálìtá menggemáskán ìtu merupákán fenomená meteorologì yáng sebenárnyá dìkenál sebágáì áwán gulung, áwán lengkung, áwán vertìkál máupun horìsontál. Fenomená ìnì terjádì ákìbát ádányá kondensásì, perubáhán wujud áìr dárì uáp áìr menjádì tìtìk áìr.

Eko melìhát penámpákán tersebut sáát cuácá málám relátìf ceráh. Tetápì sebelumnyá lángìt Blorá sempát mendung dengán áwán hìtám beberápá kálì menghálángì sìnár rembulán. “Mengágetkán menurut sáyá, ádá penámpákán áwán sepertì kepálá bocáh kok persìs muncul dì átás bulán yáng bersìnár teráng, lengkáp dengán dáhì, mátá, hìdung, mulut, dádu sertá pìpìnyá yáng gembul,” ucáp áyáh duá ánák ìtu.

Awan Mirip Wajah Bayi

Lìpután6 mencobá mencárì táhu kebenárán penámpákán wájáh bálìtá tersebut. Terungkáp check metádátá gámbár ìtu terlìhát fotonyá memáng áslì dìámbìl pádá 9 Meì 2020 pukul 00:26:06 WIB menggunákán Cámerá Cánon EOS 600D Zoom:4.5x dengán Shutter 1/10 s, No flásh, Lens: EF-S55-250mm f/4-5.6 ìS ì, ápperture 1:5.6, ISO: 6400, Focál Length: 250 mm.

“Yá, seteláh mengábádìkán fenomená mìsterìus tersebut dálám foto, untuk berbágì ìnfomásì dán pengetáhuán, semálám sáyá mempostìngnyá ke medìá sosìál dán grup Whátsápp,” kátá pemerhátì sejáráh Blorá ìtu. Dì sìsì láìn, dìá mengáku báru pertámá kálì melìhát penámpákán tersebut dengán dengán mátá kepálányá sendìrì secárá jelás. “Bìásányá hányá sepertì ombák átáu sìsìk ìkán,” ucáp Eko.

Munculnyá áwán mìrìp kepálá dán wájáh bálìtá ìtu dìnìláì bìsá jádì pertándá báìk dán sebálìknyá bìsá pulá jádì pertándá buruk. Dì máná sáát ìnì dunìá, termásuk Indonesìá tengáh dìlándá pándemì Covìd-19.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *